La nostra escola  compta amb un ampli planter de professors qualificats i especialistes que guien els alumnes en aquesta extensa i rellevant etapa escolar. Una etapa on es desenvolupen de forma integral, tant com a estudiants com a persones. Per això, és a Primària on se’ls ofereixen tècniques d’estudi efectives i hàbits de conducta adients. A més, se’ls fomenta la sensibilitat artística , el treball en equip i els valors. Es continua amb la immersió lingüística en els tres principals idiomes de l’escola, català, castellà i anglès, iniciada a Infantil.