Relació amb les famílies

Llar infants

Compartir l’atenció dels infants de l’escola és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat

Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació amb els pares, amb l’objectiu de dur a terme aquesta tasca comuna d’una manera coherent i fluida. A la Llar d’infants utilitzemdiferents vies, com la comunicació diària a través de l’agenda, les entrevistes individuals, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic, els missatges al mòbil, i el contacte diari que es manté amb les mestres a l’entrada i sortida de l’escola.