La nostra intervenció educativa

Llar infants

Aprenentatge constructivista: activitats per potenciar l’experimentació i la creativitat

 Plantegem l’aprenentatge a través del joc, ja que en aquestes edats és el mètode per excel·lència, que ajuda a créixer i a aprendre compartint. Donem molta importància al caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i la higiene personal dels infants (hàbits i rutines). Entenem les situacions vinculades al menjar, al canvi de bolquers, al descans, als moments d’entrada i acollida dels infants, al comiat… com a oportunitats d’aprenentatge, de relació individualitzada i d’afecte.Donem una especial importància al desenvolupament de les Arts Plàstiques, l’Educació Musical i l’Educació Física, que en aquestes edats rep el nom de Psicomotricitat. Posem molt d’èmfasi en el desenvolupament motriu, ja que en aquestes edats el moviment ajuda al seu desenvolupament físic, psíquic,  afectiu i social. Per això, es duu a terme diàriament el Programa Físic dins la metodologia de l’Estimulació Primerenca, a més, es fa una sessió setmanal de Psicomotricitat.