Llar infants

La llar d’infants és el primer contacte amb el món escolar, en un entorn alegre, ple d’afecte i d’estímuls positius. La llar d’infants de la nostra escola és un espai condicionat per cobrir les seves necessitats on un grup de mestres especialitzades i amb anys d’experiència tenen cura des més petits fent-los sentir “com a casa”, mentre els ensenyen a relacionar-se, jocs, paraules, psicomotricitat, rutines i bons hàbits.

 

Etapa amb un caràcter plenament educatiu on es promou el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants. Vetllem pel desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats (afectives, motrius, cognitiulingüístiques i de relació). Considerem l’infant com a ésser competent, amb capacitats, curiositats i desitjos d’aprendre.  És el protagonista i participant actiu en l’aprenentatge, ja que hi aporta els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les seves experiències que viu en altres contextos. Oferim un conjunt d’experiències educatives que promouen la curiositat i les ganes d’aprendre dels infants, així com el seu desenvolupament i aprenentatge.