Treballar dia a dia com a fòrmula d'èxit

Continuem donant molta importància a l’aprenentatge de l’anglès, per això contimuem amb l’assignatura de Science ( Ciències naturals en anglès) durant els 4 cursos de la ESO, a més d’oferir altres crèdits en aquesta llengua.  Continuem treballant amb mètodes d’aprenentatge cooperatiu entesos com a procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. L’aprenentatge cooperatiu permet que els estudiants treballin de manera independent i que assumeixin responsabilitats en el seu propi procés d’aprenentatge. A més, promou el desenvolupament de la capacitat per raonar de manera crítica. Les matèries optatives complementen les assignatures troncals.