La nostra escola  compta amb un equip de professors amb una àmplia experiència que en aquesta etapa escolar aporten als alumnes els aprenentatges necessaris i útils per adquirir una bona base de cara al Batxillerat. A més d’assegurar-se que s’assoleixen els objectius acadèmics, se’ls orienta i dóna suport en una època -l’adolescència- de creixement personal i definició de la personalitat. Amb aquest seguiment proper i personalitzat de cada alumne s’evita el fracàs i l’abandonament escolar.