Fomentem la relació família-escola per garantir el seguiment total de l’alumne

Continuem donant molta importància a la comunicació amb les famílies, ja que creiem que compartir l’atenció dels alumnes que venen a l’escola, és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat.

Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació, amb l’objectiu de dur a terme una tasca comú, coherent i fluida. Les vies de relació amb les famílies la realitzem a través de la tutoria compartida: entrevistes individuals amb el tutor dels curs i amb qualsevol altre professor d’altres matèries, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic o els missatges al mòbil.