Comptem amb itineraris diferents, adreçats a les diferents branques dels estudis universitaris, dins les modalitats Científic-Tecnològic i humanitats.

Les assignatures comunes les duem a terme en grups de 20-25 alumnes, i les assignatures de modalitat en grups reduïts.

Tutorització i seguiment del Treball de Recerca al llarg dels dos cursos. Orientació i assessorament en la tria dels estudis futurs. Orientació professional: atenció i seguiment personalitzat dels alumnes. Control d’assistència diari per matèria.