FOTO BATX

La nostra escola  imparteix el cicle escolar de Batxillerat. Aquest cicle escolar és on es prepara i orienta els alumnes per al seu ingrés i posterior permanència a la universitat amb èxit. Un acompanyament que es fa a partir dels interessos i potencials dels alumnes, i evitant l’excés de pressió o barreres amb què solen trobar-se en la que, per a molts, és la primera etapa crucial de la seva vida per les decisions que han de prendre. S’imparteixen els diferents itineraris de Batxillerat i la nostra mitjana de notes a la Selectivitat és molt bona.