La llar d’infants és el primer contacte amb el món escolar, en un entorn alegre, ple d’afecte i d’estímuls positius. La llar d’infants de la nostra escola és un espai condicionat per cobrir les seves necessitats on un grup de mestres especialitzades i amb anys d’experiència tenen cura des més petits fent-los sentir “com a casa”, mentre els ensenyen a relacionar-se, jocs, paraules, psicomotricitat, rutines i bons hàbits.

 

Etapa amb un caràcter plenament educatiu on es promou el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants. Vetllem pel desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats (afectives, motrius, cognitiulingüístiques i de relació). Considerem l’infant com a ésser competent, amb capacitats, curiositats i desitjos d’aprendre.  És el protagonista i participant actiu en l’aprenentatge, ja que hi aporta els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les seves experiències que viu en altres contextos. Oferim un conjunt d’experiències educatives que promouen la curiositat i les ganes d’aprendre dels infants, així com el seu desenvolupament i aprenentatge.

 


LA NOSTRA INTERVENCIÓ EDUCATIVA


Plantegem l’aprenentatge a través del joc, ja que en aquestes edats és el mètode per excel·lència, que ajuda a créixer i a aprendre compartint. Donem molta importància al caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i la higiene personal dels infants (hàbits i rutines). Entenem les situacions vinculades al menjar, al canvi de bolquers, al descans, als moments d’entrada i acollida dels infants, al comiat… com a oportunitats d’aprenentatge, de relació individualitzada i d’afecte.Donem una especial importància al desenvolupament de les Arts Plàstiques, l’Educació Musical i l’Educació Física, que en aquestes edats rep el nom de Psicomotricitat. Posem molt d’èmfasi en el desenvolupament motriu, ja que en aquestes edats el moviment ajuda al seudesenvolupament físic, psíquic i afectiusocial. Per això, es duu a terme diàriament el Programa Físic dins la metodologia de l’Estimulació Primerenca, a més, es fa una sessió setmanal de psicomotricitat.

 


RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES


Compartir l’atenció dels infants de l’escola és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat

Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació amb els pares, amb l’objectiu de dur a terme aquesta tasca comuna d’una manera coherent i fluida. A la Llar d’infants utilitzemdiferents vies, com la comunicació diària a través de l’agenda, les entrevistes individuals, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic, els missatges al mòbil, i el contacte diari que es manté amb les mestres a l’entrada i sortida de l’escola.