Assessorament i orientació dins la pròpia escola i a les famílies

Intervenció en les necessitats educatives dels alumnes: detecció, avaluació, derivació i seguiment.
Intervenció en la millora de l’acte escolar.
Orientació i assessorament a les famílies.
Serveis que ofereix: Reeducacions, logopèdia i tècniques d’estudi