LA NOSTRA INTERVENCIÓ EDUCATIVA


La nostra escola compta amb un ampli planter de professors qualificats i especialistes que guien els alumnes en aquesta extensa i rellevant etapa escolar. Una etapa on es desenvolupen de forma integral, tant com a estudiants com a persones. Per això, és a Primària on se’ls ofereixen tècniques d’estudi efectives i hàbits de conducta adients. A més, se’ls fomenta la sensibilitat artística , el treball en equip i els valors.

Es continua amb la immersió lingüística en els tres principals idiomes de l’escola, català, castellà i anglès, iniciada a Infantil.

Les assignatures de medi social i natural s’imparteixen íntegrament en anglès dins del projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera).

Continuem donant molta importància a la comunicació amb les famílies. Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació amb els pares, amb l’objectiu de dur a terme aquesta tasca comuna d’una manera coherent i fluida. Utilitzem diferents vies, com la comunicació diària a través de l’agenda, les entrevistes individuals, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic, els missatges al mòbil i el contacte diari que es manté amb les mestres a l’entrada i sortida del col·legi.