LA NOSTRA INTERVENCIÓ EDUCATIVA


La nostra escola compta amb un equip de professors amb una àmplia experiència que en aquesta etapa escolar aporten als alumnes els aprenentatges necessaris i útils per adquirir una bona base de cara al Batxillerat. A més d’assegurar-se que s’assoleixen els objectius acadèmics, se’ls orienta i dóna suport en una època -l’adolescència- de creixement personal i definició de la personalitat. Amb aquest seguiment proper i personalitzat de cada alumne s’evita el fracàs i l’abandonament escolar.

A secundària continuem donant molta importància a la comunicació amb les famílies, ja que creiem que compartir l’atenció dels alumnes que venen a l’escola, és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat. Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació, amb l’objectiu de dur a terme una tasca comú, coherent i fluida. Aquesta comunicació la fomentem a través de la tutoria compartida que consisteix en entrevistes individuals amb el tutor del curs o amb qualsevol dels professors d’altres matèries. Les vies de comunicació que proporciona l’escola són, entre d’altres, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic o els missatges al mòbil.