La nostra escola imparteix el cicle escolar de Batxillerat. Aquest cicle escolar és on es prepara i orienta els alumnes per al seu ingrés i posterior permanència a la universitat amb èxit. Un acompanyament que es fa a partir dels interessos i potencials dels alumnes, i evitant l’excés de pressió o barreres amb què solen trobar-se en la que, per a molts, és la primera etapa crucial de la seva vida per les decisions que han de prendre. S’imparteixen els diferents itineraris de Batxillerat i la nostra mitjana de notes a la Selectivitat és molt bona.

Continuem donant molta importància a la comunicació amb les famílies, ja que creiem que compartir l’atenció dels alumnes que venen a l’escola, és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat. Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació, amb l’objectiu de dur a terme una tasca comú, coherent i fluida. Les vies de relació amb les famílies la realitzem a través de la tutoria compartida: entrevistes individuals amb el tutor dels curs i amb qualsevol altre professor d’altres matèries, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic o els missatges al mòbil.