Oferim aquest servei que permet als alumnes arribar a l’escola més aviat, afavorint així la conciliació familiar i laboral dels pares.

Es fa a Infantil i a Primària.

Horari: de 7:50h  a  9.00 h